Een nieuwe fase

Wow, wat kan het leven in een kort tijdsbestek in een stroomversnelling terecht komen en de toekomst er ineens anders uitzien! Afgelopen week kwam een al wat langer sluimerende behoefte, patsboem, tot mijn grote verrassing in alle hevigheid naar boven.

Juist nu de wereld op zijn kop staat en dat immense invloed heeft op psychisch welbevinden, voelde ik niets liever te willen dan mijn bijdrage leveren aan het versterken van persoonlijk leiderschap en daardoor aan juist dit welbevinden en geluksbeleving. En ik besefte dan in vijf dagen per week meer toegevoegde waarde te kunnen leveren dan met drie.

Tegelijkertijd betekent dit besef en de keuze die ik eraan koppelde, ook afscheid nemen van mijn fantastische collega’s van Radboudumc en van alle leuke aios huisartsgeneeskunde die ik als docent sinds vijf jaar mocht begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ga jullie missen. Dank jullie wel voor alles!

Mijn innerlijke drive liegt echter niet: in mijn eigen praktijk voor coaching en psychologie ben ik toch het allerbest op mijn plek.

Een nieuwe fase breekt aan. Met vertrouwen en zin kijk ik ernaar uit welke nieuwe mooie cliënten, ideeën en samenwerkingen op mijn pad gaan komen!