Je bént niet je denken en voelen

Ik denk (en voel) dus ik besta…Onze gedachten en gevoelens zijn vaak zo écht, dat we er mee “samenvallen”. We ervaren ze als de waarheid, we voelen ons er één mee. Herkenbaar?

En toch: we zijn onze gedachten en gevoelens niet, we hebben ze!
Stel je voor dat er een “waarnemer” in jou zit. Een waarnemer die geen oordelen en verwachtingen heeft. Die alleen maar aanschouwt wat er is: gedachten, gevoelens, ervaringen, gedrag… Als jouw waarnemer meer positie neemt, dan valt er veel ruis en gedoe weg.

Je hoeft je niet meer mee te laten slepen met elke gedachte en gevoel. Je kan ernaar leren kijken en van daaruit de keuze maken wat je ermee wil.
Dan ontstaat de toegang tot jouw regie, tot krachtig, ontspannen en effectief jezelf zijn!

#persoonlijkleiderschap #persoonlijkeontwikkeling #zelfregie #reisnaarregie #vrouwelijkeprofessional